ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
สมัครงานกับเรา

บริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานโดยมีตำแหน่งงานว่างดังนี้  

ลำดับที่ ตำแหน่งที่ยังขาดใน OC. หน่วยงานสังกัด คุณสมบัติ หน้าที่งานที่รับผิดชอบ จำนวนอัตรา
1 พนักงานขับรถ(พ่วง) ขนส่ง อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 48 ปี เพศ ชาย หญิง วุฒิ ป. 6 หรือเทียบเท่า ขับรถ ขนส่ง ไม้จากแหล่งไม้ ถึงโรงงาน ดูแลรักษารถซึ่งเป้นทรัพย์สินขิงบริษัท 2
2 วิศวกรไฟฟ้า(กำลัง) ฝ่ายโครงการ อายุ 22 ปีขึ้นไป เพศชาย วุฒิ ป.ตรี วิศวกรเครื่องกล/ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ออกแบบระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมตามหลักวิศวกรรม ควบคุมงานและดูแลงานติดตั้งระบบไฟฟ้าให้ได้ตามวันเวลาที่กำหนด แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรหรือระบบไฟฟ้าให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง 1
3 เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง(ช่างไฟฟ้ากำลัง) โรงงานแหลมเขา อายุ 20 ปีขึ้นไป เพศชาย วุฒิ ปวส.สาขาช่างไฟฟ้ากำลังหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  วางแผนตรวจสอบ ซ่อมแซม แก้ไข เครื่องจักรทั้งหมดในโรงงานให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1
4 เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง(ช่างยนต์) ขนส่ง อายุ 20 ปีขึ้นไป เพศชาย วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ - เกียร์ ปรับจูนเครื่องยนต์ระบบ NGV และงานซ่อมทั่วไป 1
5 พนักงานผลิต โรงงานแหลมเขา อายุ 18 ปีขึ้นไป เพศชาย วุฒิ ป.6 - ม.6  ควบคุมกระบวนการการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งดูแลเรื่องคุณภาพ ซ่อมบำรุง เครื่องจักรในสายงานการผลิตให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่งหมายรวมถึงเครื่องจักรตัวอื่นๆด้วยตามแผน PM , Shut down หลายอัตรา
รวมอัตรากำลังที่ต้องการ     5

สนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายบุคคล คุณวีรชน ศิริเวิน โทร. 081-930-5937 E-Mail: weerachon_s@suankitti.com
  Download  ใบสมัครงาน

..................................................................................................................................................................

 กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วส่งเมล์แล้วรอการติดต่อกลับทางฝ่ายบุคคล


ชื่อ-นามสกุล :  *
อายุ (ปี) :
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :  *
ประสบการณ์ในการทำงานตามสายงาน (ปี) :
วุฒิการศึกษา :
เบอร์โทรศัพท์ :  *
ที่อยู่ :  *
E-mail :  *
ความสามารถพิเศษ :
สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้หรือไม่ :
รูป(ถ้ามี) :
ภาระทางทหาร :
สถานะภาพสมรส :