ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
ขายเปลือก article

ลานตากเปลือกโรงงานหว้าเอน

สามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงกับโรงไฟฟ้าหรือเผ่าอิฐปูพื้นโรงเรือนไก่และสามารถนำไปทำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอัดเม็ด

ลานตากเปลือกยูคาโรงงานหว้าเอน

............................................................................................................................................

กรอกข้อมูลในการติดต่อกลับชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดโรงงานหว้าเอน

สินค้าหรือบริการที่ 2 article
สินค้าหรือบริการที่ 3 article