ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
         ธุรกิจกลุ่มบริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ

                                                                                                                                                                                                                                                                                   บริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ จำกัด  ดำเนินธุรกิจจัดซื้อไม้ท่อนยูคาลิปตัส  เพื่อผลิตชิ้นไม้สับยูคาลิปตัสที่มีคุณภาพ  โดยจำแนกสินค้าไม้สับออกเป็น  2  ประเภทหลักๆ  คือ 
       - ไม้สับปอกเปลือก  จัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ  เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ  
       - ไม้สับมีเปลือกหรือไม้สับเชื้อเพลิง จัดจำหน่ายให้กับอุตสาหกรรมผู้ผลิตฮาร์ดบอร์ด  MDF บอร์ด และกลุ่มอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวะมวล 

 

กรอบราคารับซื้อไม้ยูคาลิปตัส(ไม้ท่อน) จากลูกค้าทั่วไป :  รอบวันที่ 1 - 31  สิงหาคม 2565
 
สถานที่รับซื้อ ประเภทไม้ ราคา  ปริมาณไม้
โรงงานแหลมเขา ไม้รวมพิเศษ 1,550 บาท/ตัน ไม่จำกัดจำนวน
โรงงานแหลมเขา ไม้รวม 1,400 บาท/ตัน  ไม่จำกัดจำนวน
รงงานแหลมเขา ไม้ฟืน 1,100 บาท/ตัน ไม่จำกัดจำนวน

 

กรอบราคาจำหน่ายสินค้า  :  รอบวันที่ 1 - 31  สิงหาคม 2565

ประเภทสินค้า        ราคา            หน่วย
 ไม้สับปอกเปลือก  5,000 บาท/BDMT.
ไม้สับมีเปลือก 3,050 บาท/BDMT.
ไม้แปรรูป 220 บาท/ลบ.ฟ.
 
 
มาตรฐานไม้ยูคาลิปตัส (ไม้ท่อน) ที่รับซื้อ
 
     ไม้ 1              =   หน้ากว้าง 2.4 – 6 นิ้ว และความยาว 2.0 – 2.50 เมตร
     ไม้รวมพิเศษ    =  หน้ากว้าง (ขนาด 2.50 - 6.00 นิ้ว สัดส่วน 50 %), (ขนาด 2.40 - 1.50  สัดส่วน 40 %)
                               (ขนาด 1.40 - 1.0 นิ้ว สัดส่วน 10 %), ความยาว 2.0 - 2.50 เมตร 
     ไม้รวม            =  หน้ากว้าง (ขนาด 2.00 นิ้ว สัดส่วน 60 %), (ขนาด 1.5 นิ้ว-2 นิ้ว สัดส่วน 40 %)
                               ความยาว 2.0 - 2.5 เมตร
     ไม้ฟืน            =  หน้ากว้าง 1.4 - 1.0 นิ้ว  ความยาว 2.0 - 2.5 เมตร
   
ลักษณะไม้ยูคาลิปตัส (ไม้ท่อน) ที่โรงงาน ไม่รับซื้อ
 
     1. ไม้ขนาดหน้ากว้างมากกว่า 6.00 นิ้ว ขึ้นไป
     2. ไม้หัว - กลาง - ท้าย มีความโตกว่า 6.00 นิ้ว ขึ้นไป
     3. ไม้มีกิ่ง -ง่าม - ริกิ่งไม่ชิตลำต้น
     4. ไม้ที่หน้ากว้างต่ำกว่า 1.00 นิ้ว (ดูที่ปริมาณพอรับได้ - ไม่ได้)
     5. ไม้ที่มี ตะปู - ลวดหนาม หรือ สิ่งแปลกปอมฝังอยู่ในเนื้อไม้
     6. ไม้ผุ - ไม้ที่จมน้ำจนเนื้อไม้ผุยุ่ย
     7. ไม้ที่มีความยาวเกิน 2.80 เมตร
     8. ไม้ที่มีความยาวต่ำกว่า 1 เมตร

 

- ผลิตไม้ Pallet จำหน่ายในวงการอุตสาหกรรมทั้งภายในและต่างประเทศ 

สำนักงานใหญ่  โรงานแหลมเขา  ตั้งอยู่เลขที่  99 หมู่ 3  ตำบลเขาหินซ้อน  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
    
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2544   ทุนจดทะเบียน  450 ล้านบาทไม้สับมีเปลือกเพื่อผลิตไม้บอร์ด,  MDF บอร์ด (Chip for Board)   ไม้สับปอกเปลือกเพื่อผลิตเยื่อกระดาษ (Chip for pulp)
40.0 mm-oversize not more than 9%   40 mm-oversize not more than 5%
40.0mm-28.6m not less than 20%   4.8mm-40.0mm not less than 92%
40.0-9.5mm not less than 80-82%   9.5 mm-22.2mm not less than 55%
9.5-4.8 mm not more than 5%   4.8 mm fine not more than 3%
4.8 mm fine not more than 3%   bark & rot content not more than 1%
bark  not more than 16-18%      


         

         

                                      

  • ธุรกิจขายชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส  สำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ  สินค้าคุณภาพสูงผลิตโดยโรงงานที่มีมาตรฐาน  ได้รับการรับรองระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ไม้ 
  • ธุรกิจขายชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส  สำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรมฮาร์ดบอร์ด  MDF บอร์ด  และอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
  • ธุรกิจขายเปลือกไม้ยูคาลิปตัส  เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล  เชื้อเพลิงอัดเม็ด และปุ๋ยอัดเม็ด

           ติตต่อฝ่ายขาย :  คุณกิตติทัศน์  ประดิษฐ์ศิลป์  Tel. 095-454-1447, 033-171-990 

แฟกซ์ 033-054-054  E-mail : kittitas_p@suankitti.com                 

                    

                         

                           

     -  ดำเนินธุรกิจรับซื้อไม้ท่อนยูคาลิปตัส ขนาด 1 นิ้วขึ้นไปและไม้เบณจพรรณโดยมีจุดรับซื้อทั่วประเทศให้บริการถึงที่ในเรื่องวัดที่ประเมินราคาตัดฟันและบรรทุกสินค้าโดยทีมงานที่มีคุณภาพและได้มาตราฐาน
     

     ติดต่อฝายจัดซื้อวัตถุดิบ :  คุณกิตติกร ไกรสิทธิ์ Tel. 095-454-1427  E-mail: kittigorn_k@suankitti.com

     เวาลาทำการ  :  08.00-17.00 น. 

 

 

     

      ธุรกิจขนส่ง            export Woodchip     ส่งออกต่างประเทศ


   - ดำเนินธุรกิจขนบรรทุกสินค้า  ไม้ยูคาลิปตัส และชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส  รับวางหางเทลเลอร์ตามลานลูกค้าทั่วประเทศ  และงานบริการขนส่งอื่นๆ 

   ติดต่อฝ่ายขนส่ง  :  คุณณธกร แสนเจริญภูวดล  Tel. 095-454-1953 

  E-mail : nathakorn_sa@suankitti.com       

   เวลาทำการ 08.00 - 17.00 น.