บริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ จำกัด

มีทุนจดทะเบียนบริษัทที่ 450 ล้านบาท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 3 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม

จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายชิ้นไม้สับยูคาลิปตัสคุณภาพ 

วิสัยทัศน์ (Vision)

พันธกิจ (Mission)

นโยบายคุณภาพ

ดูเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์และโลจิสติกส์

จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สามารถควบคุมและบริหารจัดการ การจัดซื้อได้อย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับสายการผลิตในแต่ละช่วงการดำเนินงาน

ชิ้นไม้สับปอกเปลือก

จัดจำหน่ายเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

ดูรายละเอียด

ชิ้นไม้สับมีเปลือก

จัดจำหน่ายให้อุตสาหกรรมผู้ผลิตฮาร์ดบอร์ด MDF บอร์ด

ดูรายละเอียด

ไม้แปรรูป

จำหน่ายไม้แผ่นแปรรูปผลิตจากไม้ยูคาลิปตัสคุณภาพสูง ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตราฐาน

ดูรายละเอียด

เปลือกไม้

จัดจำหน่ายให้กับอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล

ดูรายละเอียด
ดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน

      ข่าวสาร/บทความ

[/section]