ช่องทางติดต่อ

บริษัทแหลมเขา วู้ดชิพ จำกัด

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น

จัดซื้อวัตถุดิบ

คุณกวินสิทธิ์

   kawinsit_k@kittiwanagroup.com

    095-4541774

คุณนันทิยา

   nantiya_j@kittiwanagroup.com

    095-4541800

ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ

คุณจีรนันท์

  jeeranan_w@kittiwanagroup.com 

    095-4541580

สินค้าและผลิตภัณฑ์

คุณกิตติกร

   kittigorn_k@kittiwanagroup.com

    095-4541427

ส่งข้อความถึงเรา