กำลังการผลิต

สินค้ากำลังผลิต
ตัน/วันตัน/เดือน
ไม้สับปอกเปลือก 1,50045,000
ไม้สับมีเปลือก 3009,000
เปลือกไม้2106,300
ไม้แปรรูป25300
products and logistics

ผลิตภัณฑ์และโลจิสติกส์

ชิ้นไม้สับปอกเปลือก

จัดจำหน่ายเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

สอบถามรายละเอียด

ชิ้นไม้สับมีเปลือก

จัดจำหน่ายให้อุตสาหกรรมผู้ผลิตฮาร์ดบอร์ด MDF บอร์ด

สอบถามรายละเอียด

ไม้แปรรูป (ไม้ยูคาลิปตัส)

จำหน่ายไม้แผ่นแปรรูปผลิตจากไม้ยูคาลิปตัสคุณภาพสูง ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตราฐาน

สอบถามรายละเอียด

เปลือกไม้

จัดจำหน่ายให้กับอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล

สอบถามรายละเอียด
logistics

โลจิสติกส์

ขนส่งฉับไว ใส่ใจบริการ ด้วยระบบมาตรฐานงานขนส่ง

บริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ จำกัด มีบริการด้านการขนส่งแบบครบวงจร ในการขนสินค้าประเภท ไม้ท่อน ชิ้นไม้สับ และเปลือกไม้ เป็นต้น มีรถพร้อมใช้มากกว่า 50 คัน พร้อมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัย โดยรถบรรทุกสินค้าทุกคันมีการนำเทคโนโลยี GPS มาใช้ในการติดตาม (Tracking) แบบ Real – time มีทีมงานด้านการบริการงานขนส่งที่มีประสบการณ์ มีการวางแผนในการขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รถขนส่งสินค้า มี 2 ประเภท
1. รถเทเลอร์ ( Trailer ) มีแบบในการทำงานคือ
    1.1 รถเทเลอร์หางลากพื้นเรียบ ใช้ในงานขนส่งไม้ท่อนเข้าโรงงาน
    1.2 รถเทเลอร์หางลากกล่อง ใช้ในงานขนส่งชิ้นไม้สับ
2. รถพ่วงดั๊มพ์ (Dump Truck)